Naše společnost poskytuje služby pro údržbu městských parků, zahrad, veřejných prostranství, pozemků institucí. Kácení stromů, drcení větví, automatické závlahy, autodoprava do 3,5t. Podílíme se na údržbě krajiny, zejména realizací managementu v maloplošných, zvláště chráněných území (MZCHÚ). Práce spočívají v kosení lučních porostů a následném odklizení travní hmoty na botanicky cenných a hospodářsky jinak neudržovaných lokalitách. V případě potřeby provádíme odstraňování křovinných náletů apod.
Dále poskytujeme zimní údržbu komunikací a parkovišť před nákupními centry . Management jsme doposud prováděli na lokalitách ústeckého kraje.

Naší podnikatelskou filozofií je nabídnout klientům řešení problémů s údržbou venkovních pozemků dlouhodobě, komplexně a kvalitně.

Provádíme i jednorázové zakázky menšího rozsahu.

Realizujeme moderní závlahové systémy RAIN BIRD a jejich následnou údržbu vč.zazimování.